Mateřská škola Vysoká nad Labem

O nás

2134x  |  
Provoz školy:6.30 hod. - 16.30 hod.
Adresa školy:Mateřská škola Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem, čp. 22
Telefonní číslo:495 580 122
E-mail:msvysoka@email.cz
Počet tříd:2
Počet dětí:50
Zřizovatel školy:Obec Vysoká nad Labem

V naší pedagogické práci stavíme do středu zájmu dítě jako jedinečnou osobnost se všemi jeho potřebami a rozvoj individuality každého dítěte. Snažíme se, aby každý den v mš byl pro děti něčím zvláštním a zajímavým, abychom se zde cítili dobře. Dítě tráví v mateřské škole většinu dne, proto se snažíme vytvářet prostor pro uspokojování všech jeho potřeb – náklonnosti, lásky, bezpečí. Je důležité mít vedle sebe někoho, kdo mě, budu-li potřebovat, pohladí, pochová, pochopí.

Přejeme si, aby každé dítě bylo zde především spokojené, všestranně rozvíjené a dobře připravené pro celý život, tedy i pro vstup do základní školy.

Naším cílem je:

 • rozvoj dítěte po stránce rozumové, citové a sociální
 • uspokojení potřeby bezpečí, lásky, náklonnosti, porozumění, uznání a potřeby seberealizace
 • podporovat duševní pohodu dětí
 • pomáhat dítěti najít si kamarády
 • vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou
 • podněcovat chuť dítěte objevovat a zkoumat
 • učit se samostatně myslet, aktivně poznávat a samostatně rozhodovat
 • nebát se komunikovat, uplatňovat své myšlenky, pocity a potřeby
 • vnímat morální hodnoty v reálných situacích
 • spolupracovat a spolupodílet se na společných činnostech
 • rozvoj tvořivosti a estetického cítění
 • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům

Vzdělávání probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Rok v mateřské škole

Zaměřujeme se především na ekologickou výchovu s cílem vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě a na pohybovou aktivitu dětí. Umožňují nám to vhodné přírodní podmínky – les, zahrada, rybník. Vzdělávací program neustále rozvíjíme. Velký důraz je kladen na tzv. prožitkové učení. Děti se učí tak, že konají, jednají a prožívají.

Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá stavět. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi, a není třeba je specificky plánovat, naplňují se denně.

Hlavním cílem je též individuální přístup k dětem, respektovat věkové rozdíly ve třídě.Heterogenní skupina dětí je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a odpovědnosti, mladší napodobují starší kamarády. Věkově smíšená třída významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, pomáhat, nevyskytují se projevy agrese.

Za prvořadý úkol považujeme vytvořit v mateřské škole radostnou atmosféru plnou pochopení a pohody.

Pro zdravý vývoj dítěte a v rámci otužování zajišťujeme pravidelné saunování dětí. Pro správnou výslovnost dětí zajišťujeme odbornou logopedickou péči. Děti mají možnost navštěvovat výuku anglického jazyka.
Pro děti připravujeme i další aktivity:

 • divadelní představení
 • polodenní vycházky do lesa
 • oslavy, besídky, karneval
 • školní výlety a další akce
 • tvořivá odpoledne s rodiči, keramika
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
Aktuality
Zveřejněno: 23.6.2024
Kunětická hora, vláček

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 16.6.2024
Bítovany
Přidány fotografie z výletu
Zveřejněno: 9.6.2024
Výlet do Častolovic

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 1.5.2024
Čarodějnice

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 27.3.2024
Velikonoční výlet do Pardubic

Přidány fotografie z výletu

Zveřejněno: 18.2.2024
Karneval

Vloženy fotografie z karnevalu

Zveřejněno: 1.1.2024
Vánoce

Přidány nové fotografie 

Zveřejněno: 22.11.2023
Podzim v mš

Přidány nové fotografie

Zveřejněno: 1.10.2023
Září v mš

Vloženy nové fotografie

Zveřejněno: 31.8.2023
Školní řád 2023/2024

V sekci dokumenty byl přidán školní řád pro šk. rok 2023/2024, taktéž i školní vzdělávací program.

Zobrazit vše

Kontakty

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22,
503 31  Vysoká nad Labem
IČ: 71013008
495 580 122
msvysoka@email.cz
sirk4d7

Zobrazit kontakty a mapu

Kalendář akcí

Dnes je 23. července 2024
a svátek má Libor.